Profesjonalna obsługa techniczna
systemów przeciwpożarowych

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Oferujemy serwis systemów takich producentów jak Polon-Alfa, Esser, Bosch, Sagitta, Eaton,D+H. Do testowania czujek używamy uniwersalnego testera dymu i ciepła Testifirelub gazów Solo A3.

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Oferujemy serwis systemów takich producentów jak Polon-Alfa, Esser, Bosch, Sagitta, Eaton,D+H. Do testowania czujek używamy uniwersalnego testera dymu i ciepła Testifirelub gazów Solo A3.

Systemy zasysające dym

Oferujemy serwis zasysających czujek dymu stosowanych w szybach windowych, serwerowniach, magazynach wysokiego składowania.Konserwacja i naprawy wszystkich producentów np. D+H ProPoint Plus oraz Cirrus Pro, Bosch, Wagner, Esser, Faast i innych.

Systemy zasysające dym

Oferujemy serwis zasysających czujek dymu stosowanych w szybach windowych, serwerowniach, magazynach wysokiego składowania.Konserwacja i naprawy wszystkich producentów np. D+H ProPoint Plus oraz Cirrus Pro, Bosch, Wagner, Esser, Faast i innych.

Systemy oddymiania

Oferujemy serwis klap dymowych sterowanych elektrycznie oraz pneumatycznie.Wykonujemy konserwację i naprawy klap dymowych wszystkich producentów np. Rewa, Unima Plus, Awak oraz central sterujących takich marek jak AFG, D+H, Mercor, Bosch i innych.Wykonujemy naprawy elektryczne i mechaniczne.

Systemy oddymiania

Oferujemy serwis klap dymowych sterowanych elektrycznie oraz pneumatycznie.Wykonujemy konserwację i naprawy klap dymowych wszystkich producentów np. Rewa, Unima Plus, Awak oraz central sterujących takich marek jak AFG, D+H, Mercor, Bosch i innych.Wykonujemy naprawy elektryczne i mechaniczne.

Systemy oświetlenia awaryjnego

Oferujemy przeglądy techniczne systemów oświetlenia awaryjnego dla opraw autonomicznych oraz systemów centralnej baterii (CBS).Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych.Poza przeglądami i naprawami projektujemy oraz wykonujemy oświetlenie awaryjnew obiektach. Konserwacja i naprawy wszystkich producentów.

Systemy oświetlenia awaryjnego

Oferujemy przeglądy techniczne systemów oświetlenia awaryjnego dla opraw autonomicznych oraz systemów centralnej baterii (CBS).Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych.Poza przeglądami i naprawami projektujemy oraz wykonujemy oświetlenie awaryjnew obiektach. Konserwacja i naprawy wszystkich producentów.

Serwis agregatów prądotwórczych

Oferujemy przeglądy techniczne, konserwację i naprawy agregatów prądotwórczych wszystkich marek. Naprawiamy zarówno automatykę oraz usterki mechaniczne silników. Posiadamy uprawnienia elektryczne E i D na montaż, konserwację, obsługę, remonty, prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV i zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

Serwis agregatów prądotwórczych

Oferujemy przeglądy techniczne, konserwację i naprawy agregatów prądotwórczych wszystkich marek. Naprawiamy zarówno automatykę oraz usterki mechaniczne silników. Posiadamy uprawnienia elektryczne E i D na montaż, konserwację, obsługę, remonty, prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV i zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

Serwis wentylacji pożarowej w garażach podziemnych

Oferujemy serwis wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych (również sterowanej detektorami tlenku węgla lub propan-butanu) oraz konserwację przeciwpożarowych klap odcinających w tunelach wentylacyjnych.Wykonujemy również naprawy automatyki przemysłowej, falowników i silników elektrycznych.

Serwis wentylacji pożarowej w garażach podziemnych

Oferujemy serwis wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych (również sterowanej detektorami tlenku węgla lub propan-butanu) oraz konserwację przeciwpożarowych klap odcinających w tunelach wentylacyjnych.Wykonujemy również naprawy automatyki przemysłowej, falowników i silników elektrycznych.

Serwis detektorów gazów

Oferujemy serwis detektorów tlenku węgla, propan-butanu w garażach podziemnych oraz metanu w kotłowniach. Posiadamy gazy testowe o odpowiednim stężeniu. Wykonujemy także kalibrację sensorów na medium CO, LPG oraz CH4.Konserwacja i naprawy wszystkich producentów m.in.: Gazex, Pro-Service, Impex, PGAZ, ATEST-Gaz, Sapel, Exgaz, Alter, Alkaster, Oldham, Crowcon.

Serwis detektorów gazów

Oferujemy serwis detektorów tlenku węgla, propan-butanu w garażach podziemnych orazi metanu w kotłowniach. Posiadamy gazy testowe o odpowiednim stężeniu. Wykonujemy także kalibrację sensorów na medium CO, LPG oraz CH4.Konserwacja i naprawy wszystkich producentów m.in.: Gazex, Pro-Service, Impex, PGAZ, ATEST-Gaz, Sapel, Exgaz, Alter, Alkaster, Oldham, Crowcon.

Serwis bram i drzwi przeciwpożarowych

Oferujemy okresowe przeglądy i konserwację bram kurtyn,rolet i drzwi przeciwpożarowych, które wykonujemy zgodnie z wytycznymi producentów. Sprawdzamy automatykę sterowania, funkcjonowanie oraz oceniamydziałanie wszystkich elementów przegrody przeciwpożarowej. Konserwacja i naprawy wszystkich producentów.

Serwis bram i drzwi przeciwpożarowych

Oferujemy okresowe przeglądy i konserwację bram kurtyn,rolet i drzwi przeciwpożarowych, które wykonujemy zgodnie z wytycznymi producentów. Sprawdzamy automatykę sterowania, funkcjonowanie oraz oceniamydziałanie wszystkich elementów przegrody przeciwpożarowej. Konserwacja i naprawy wszystkich producentów.

Naprawy

Zajmujemy się naprawami automatyki przemysłowej oraz naprawami wszystkich serwisowanych przez nas systemów. Warunkiem skorzystania z oferty napraw jest zlecenie przeglądu danego systemu po naprawie.

Naprawy

Zajmujemy się naprawami automatyki przemysłowej oraz naprawami wszystkich serwisowanych przez nas systemów. Warunkiem skorzystania z oferty napraw jest zlecenie przeglądu danego systemu po naprawie.

Szkolenia

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przygotowywane jest po zapoznaniu się z obiektem i obowiązującą w nim  Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Pozwala to na przygotowanie materiału, który umożliwi użytkownikowi obiektu lepsze zrozumienie zagrożeń występujących podczas pożaru w tym budynku, sposobu prawidłowego zachowania, umożliwiające bezpieczne przeciwdziałanie zagrożeniu oraz bezpieczne opuszczenie zagrożonej strefy.

Szkolenia

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przygotowywane jest po zapoznaniu się z obiektem i obowiązującą w nim  Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Pozwala to na przygotowanie materiału, który umożliwi użytkownikowi obiektu lepsze zrozumienie zagrożeń występujących podczas pożaru w tym budynku, sposobu prawidłowego zachowania, umożliwiające bezpieczne przeciwdziałanie zagrożeniu oraz bezpieczne opuszczenie zagrożonej strefy.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub aktualizację już posiadanego dokumentu  zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wykonujemy część opisową oraz graficzne plany ewakuacyjne. Możemy również oznakować wyznaczone drogi ewakuacyjne znakami ochrony ppoż.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub aktualizację już posiadanego dokumentu  zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wykonujemy część opisową oraz graficzne plany ewakuacyjne. Możemy również oznakować wyznaczone drogi ewakuacyjne znakami ochrony ppoż.

Stały nadzór ppoż.

W ramach zawartej umowy możecie Państwo zlecić: prowadzenie wymaganej dokumentacji, przeprowadzanie szkoleń z ochrony przeciwpożarowej, stałe monitorowanie bezpieczeństwa     pożarowego na  terenie firmy, pilnowanie terminów przeglądów serwisowych, opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych, pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż. oraz serwis urządzeń   przeciwpożarowych

Stały nadzór ppoż.

W ramach zawartej umowy możecie Państwo zlecić: prowadzenie wymaganej dokumentacji, przeprowadzanie szkoleń z ochrony przeciwpożarowej, stałe monitorowanie bezpieczeństwa     pożarowego na  terenie firmy, pilnowanie terminów przeglądów serwisowych, opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych, pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż. oraz serwis urządzeń   przeciwpożarowych

Serwis 998 - Profesjonalna obsługa techniczna systemów pożarowych

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

W sprawach serwisu urządzeń przeciwpożarowych i Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:
Robert
e-mail: robert@serwis998.pl
tel. 603 636 886
W sprawach napraw automatyki przemysłowej i agregatów prądotwórczych:
Łukasz
e-mail: lukasz@serwis998.pl
tel. 535 840 810
W sprawach serwisu gaśnic
i hydrantów:

Jan
e-mail: delpozjanek@poczta.onet.pl
tel. 607 173 456