Uprawnienia

Uprawnienia:

 • Systemy sygnalizacji pożaru
 • SAP Esser
 • SAP Bosch
 • SAP POLON 4000
 • SAP IGNIS
 • Sterowanie gaszeniem IGNIS 1520M
 • Sterowanie gaszeniem POLON 4500
 • SAP LST Algorinet
 • SAP Eaton
 • Czujki zasysające
 • Wentylacja pożarowa
 • POLON UCS6000
 • SAP Polon 6000
 • D+H
 • Autoryzacja D+H
 • DSO
 • Detektory PGAZ
 • Detektory Gazex
 • Detektory PRO-SERVICE
 • Detektory Hekato (Detox)
 • Oświetlenie awaryjne
 • Drzwi, bramy i kurtyny ppoż.
 • Technik pożarnictwa
 • Projektowanie
 • Elektryczne E i D

Referencje:

 

 • UM Szczecin
 • Galeria Kaskada
 • Outlet Park
 • KM PSP Szczecin
 • Szpital Police
 • Kuratorium Oświaty
 • Gimnazjum
 • Securitas